اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 حوت , 1396

چرا تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش می یابد؟

کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان به یک معضل بزرگ بدل شده است. مواد مخدر در افغانستان از اینرو به یک پدیده خطرناک تبدیل شده است که این پدیده هم اکنون با فساد و تروریسم گره خورده و در تعامل با یکدیگر مثلث شومی را رقم زده است که پیامد…

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی