اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

تداوم لانه سازی های امریکا در افغانستان

به راپور یک رسانه پاکستانی، امریکا قصد ایجاد پایگاه نظامی جدیدی را در افغانستان دارد. به نقل از پاکستان تریبون ، شواهدی در بندر کراچی…

مشاهده در منبع اصلی