اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

پوهاند محمد رسول باوری: هنربه مفهوم بقا و حیات است

کابل باختر 15 قوس
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ می گوید هنرمعنی مبارزه را افاده میکند و مبارزه ازطریق هنربه مفهوم بقا و حیات است .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر، وزارت اطلاعات فرهنگ و شورای عالی هنر امروز با راه  اندازی جشنواره هنراز روز جهانی هنر تجلیل نمودند .
دراین محفل پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگی و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ روی نقش هنر وهنرمند در زنده گی اجتماعی صحبت کرده و گفت هنریکی از بخش های زنده گی انسانی است و باید با هنرزیست و اگربدون هنرزیست نمایم ما به مشقت ها و معضلات گوناگون مواجه میشویم.
باوری افزود ما دو نوع مبارزه را درمسیرهنرمی بینیم یکی مبارزه دروجود خود ودیگر مبارزه دربیرون خود آنچه که مبارزه دروجود خود می بینیم این است که خود ما درک می کنیم که چه هستیم و چه توانایی داریم و مبارزه با بیرون خود جهت ها و سمت ها را دربرمی گیرد.
موصوف علاوه کرد،  حکومت و ادارات مربوط به دولت مکلفیت دارند که سهولیت های را برای پیشرفت هنردرعرصه های مختلف مساعد سازند که یکی از این طریقه ها تشویق ، ترغیب وتبلیغ برای هنراست.
بعدأ پیام داکترعبدالله عبدالله ریس اجرائیه توسط الحاج عبدالرحمان شفق به خوانش گرفته شد که درآن گفته شده افغانستان با تاریخ طولانی اش تمدن ها و فرهنگ های گوناگون جهان نقش آفرینی کرده است به همین خاطرمحل تلاقی تمدن ها و فرهنگ های مختلف واقع شده است همه میدانیم که از اثر تداوم جنگ های چند دهه اخیر وافراط گرایی های دینی بخشی هنردرافغانستان همانند عرصه های دیگر آسیب جدی دیده و به حاشیه کشیده شده بود و با این همه این حقیقت را نمی توان انکار کرد که هنردرسال های پسین رشد چشمگیری داشته است و باید درجهت بهبود  و میعاری ساختن آن اندیشیده شود.
اهمیت هنردراین است که انسان هنرمند از راه هنر ایجاد زیبایی میکند و انسان را از کسل بودن بیرون می کند.
همچنان در پیام پوهنتون کابل که از سوی فضل احد احدی خوانده شد،  آمده است که هنردرافغانستان فراز و نشیب های زیادی را شاهد بود است و جبرزمان هنرمندان متحد مارا به صورت گلچین از آبادی ها کوچانیده ودیوارهای هستی شان را ویران کرد و تازیانه بیداد زمان پیگرآنهارا نشانه گرفت تا به دیار نیستی رهسپار شوند بجا میدانم که دراین روز فرخنده از هنرو هنرمند به نیکویی یاد شود .
سپس تیمورشاه حکیمیار عضور شورای عالی هنرنیز صحبت کرد و خواهان همکاری های بیشتر برای هنرمندان شد .
درحاشیه این محفل نمایشگاه هنری توسط سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افتتاح شد و دراخیربرای شماری از هنرمندان لوح تقدیر و تندیس از سوی پوهاند محمد رسول باوری اهدا شد. نجیب بهزاد

مشاهده در منبع اصلی