اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 عقرب , 1397

آلوده گی هوا کابل را در معرض امراض قرار داده است

به گفته مقامات شفاخانۀ صحت طفل در کابل ، آلوده‌گی هوا باعث شده است تا روزانه ۳۰ فیصد از اطفال در اثر مریضی‌های تنفسی برخاسته…

مشاهده در منبع اصلی