اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

افزایش میزان مبتلایان به بیماری ایدز در ننگرهار

شهرجلال آباد 15 قوس باختر
میزان مبتلایان به بیماری ایدز درولایت ننگرهار افزایش یافته است.
درسه سال گذشته دست کم یک صدو پنجاه مصاب ایدز درننگرهار به  ثبت رسیده بود اما این رقم سال جاری به دو صدو پنجاه وهفت رویداد رسیده است.
به اساس ارقام ارائه شده ، درولایت ننگرهار دوصدو پنجاه وهفت بیمار ایدز گزارش شده است که ازاین میان تاکنون یک صد وچهل و نه تن آنان پس از معاینه مثبت تشخیص گردیده است.
داکترنورحسن مسوول بخش کنترول ایدزریاست صحت عامه ننگرهار به آژانس باخترگفت که ازمیان دوصدو پنجاه وهفت بیمار گزارش شده به ویروس اچ آی وی ایدز ، شصت وهشت درصد آنان را مردان و بیست و دو درصد دیگر شان را زنان وبانوان تشکیل می دهند.
ایدز یک بیماری مدهش وویروسی است که بیشتر از طریق مقاربت های غیرمصوون ، سامان آلات طبی ملوث به ویروس قابل انتقال به اشخاص سالم است.
مسوولان صحی ننگرهار می گویند که با افزایش میزان مراکز تشخیص و کنترول بیماری ایدز و نیز آگهی دهی به شهروندان ، می کوشند درمهار این بیماری گام بردارند.
عدم تمایل برخی بیماران ایدز به داکتر برای جلوگیری بیماری شان ، چالش دیگری در برابر درمان آنان و نیز جلوگیری از انتشار این بیماری در ننگرهار خوانده می شود.
سالانه بیش از یک ملیون انسان درسرتاسردنیا به اثرابتلا به بیماری ایدز جان می دهند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی