اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

ثبات افغانستان، ثبات آسیای میانه، دیدگاه مشترک رهبران افغان و ازبک

کابل باختر 15 قوس
رهبران افغانستان و ازبکستان بر گسترش روابط دو کشور در عرصه های متعدد تاکید داشته آنها ثبات افغانستان را متضمن ثبات آسیای میانه میدانند.
مفستر آژانس باختر مینگارد: رئیس جمهور غنی اخیرآ سفری رسمی را به ازبکستان انجام داده سفر که با امضا بیش از 20 موافقتنامه همکاری همراه بود و رهبران هر دو کشور با نشر اعلامیه مشترک ٬ بر گسترش روابط در عرصه های گوناگون تاکید کردند. ضمنآ هر دو رهبر صلح و ثبات در افغانستان را متضمن صلح و ثبات در کشور های آسیای میانه داشته و از تقویت گفتگو های صلح در افغانستان به مالکیت افغانها تاکید نمودند.
به باور آگاهان سیاسی افغان، سفر رئیس جمهور غنی به ازبکستان یک سفر پر دستاورد بوده ٬ نتایج ملاقات ها و دیدار های که رئیس جمهور غنی با مقامات ازبکستان داشت این پیام را میدهد که ازبکستان از موقف دولت و مردم افغانستان در مسایل منطقه یی حمایت میکند و با آنها همکار اند.
افغانستان و ازبکستان مشابهت های زیادی با هم دارند ، فرهنگ و تاریج مشترک داشته و روابط نژادی و زبانی میان آنها بر قرار است.
هر دو کشور از ناحیه افراط گرایی و هراس افگنی که از یک مرجع تمویل، سازماندهی و مدیریت میشوند رنج میبرند. و با تهدید های مشترک مواجه اند، مشکلات ترانزیتی فرا ٬راه  انکشاف هر دو کشور قرار دارد. مگر رهبران دو کشور در خصوص همچو مشکلات ٬هماهنگی و تحکیم روابط، راه اندازی مشورت های سیاسی مختلف را که یک نیاز دانسته بر تقویت مشارکت متقابل تاکید دارند .
ضمنا ازبکستان و افغانستان غرض نزدیکی روابط اقتصادی موافقنامه های همکاری را امضا کردند که میتواند مسیر آزاد و سهل ترانزیتی میان دو کشور را ایجاد نماید.
نتاج سفر رئیس جمهور  غنی به همسایه شمالی ازبکستان نشان میدهد که اندیشه همگرایی و همکاری منطقه یی در هر دو کشور در حال رشد است هر دو کشور رشد چنین یک اندیشه را برای ثبات منطقه یی و مردمان آن با اهمیت میدانند.
تامین روابط بهتر و هدفمند میان کشورهای منطقه ٬ یک اولویت در سیاست خارجی دولت افغانستان است که همه را به همکاری و تشریک مساعی فرا میخواند خوشبختانه این ایده طرفداران زیادی در منطقه دارد بهتر است که این اندیشه برای کشور های دیگر بخصوص حلقات مغرض در منطقه که در
پی ایجاد ناهنجاری اند و از این ناهنجاری ها برای اهداف و برنامه های خود ٬بستر سازی می نمایند یک الگو باشد و بپذیرند که جاه طلبی، خودکامگی و اغراض نمی تواند زندگی امروزی مردمان منطقه را متاثر سازد بل بهتر است که عقل سلیم را ترجیع دهند و همگام با مردمان متمدن ، شریک همکاری ها و همگرایی منطقه یی شوند. تحلیل سیاسی
 

مشاهده در منبع اصلی