اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

مرثیه ای در دفاع از نامزد وزیران

با نزدیک شدن به هر دوره رای گیری و انتخابات و در آینده ی نزدیک پس از آن یا به طور کلی در حول و حوش هرگونه انتخابات و رای گیری در کشور چه در سطح کلان و عمومی و چه در سطح نیمه کلان و خصوصی، جامعه ی سیاست زده و در معرض پمپاژ تبلیغاتی و هیجانات کاذب رسانه ای افغانستان، به جای…

به جای پرداختن به سیستم معیوب قضایی و روند بیمار سیاسی کشور، همواره و بلا استثنا به اشخاص و افراد رای دهنده یا اشخاص و افراد رای گیرنده و نامزد شده می تازند و حملات لفظی می برند؛ این درحالی است که برای هر کرسی وزارت و هر نامزد وزیر یا برای هر چوکی قدرت دیگر در ارگ، رای اعتماد حداکثری با تایید صلاحیت حداقلی هیچ فرقی ندارد!

چرا که هیچ کدام از مقام ها به تنهایی و بدون لابی گری با دیگر اشخاص با نفوذ و روزنه های قدرت در افغانستان و نیز بدون سرسپردگی محض نسبت به فساد اداری گسترده و ریشه دوانیده در نظام حکومتی کشور، نمی تواند حتی چند صباحی در این دستگاه دوام بیاورند چه رسد به اینکه کاری از پیش برده بتواند.

در همین راستا به جرات می توان مدعی شد و با مصداق ها و شواهد بیشماری از آن دفاع کرد که در اوایل کار بسیاری از نامزد وزیران یا ارگ نشینان درصدد خدمت به کشور برآمده اند و عزم خود را جزم کرده اند اما بدون اجازه ی امریکا و باداران اصلی نتوانسته اند به مقصود خود دست یابند و ناگزیر در سیستم فاسد کشور حل شده اند.

اینها همه مقدمه ای طولانی و به تفصیل برای رسیدن به این نتیجه ی عینی و ملموس و بارها در بوته ی آزمایش قرار داده شده بود که کشورهای منطقه، قدرت های شرقی و غربی اعم از روسیه، ترکیه، ایران، پاکستان، چین و امریکا و دیگر هم پیمانان اروپایی آن هرگز افغانستان را با ثبات و رو به ترقی نخواسته اند وگرنه…

وگرنه به میزان نصف سرمایه گذاری هایی که به منظور تشدید و تداوم ناامنی و بی ثباتی از سوی کشورهای مذکور و از قلم افتاده در قلب آسیا و در خاک افغانستان هزینه شده و به مصرف رسیده است؛ می شد روند معیوب و فاسد قضایی و اقتصادی و سیاسی افغانستان را متحول و مهره های نخبه را جایگزین افکار پوسیده ها و تاریخ مصرف گذشته کرد که متاسفانه هیچ گاه در دستور کار ابر قدرت غرب قرار نگرفته است.

کد (8)

مشاهده در منبع اصلی