اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

نتیجه یک تحقیق: ۴۱ درصد از کارمندان کمیسیون‌های منع خشونت نقش خود را نمی‌دانند

مشاهده در منبع اصلی