اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

از روز ملی کارکنان صحی جامعه تجلیل به عمل آمد

کابل باختر 14 قوس
وزارت صحت عامه ، از روز ملی کارکنان صحی جامعه تجلیل به عمل آورد. این مراسم با اشتراک گسترده کارکنان صحی جامعه امروز برگزار گردید.
دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه به آژانس باختر خبر داد، وزارت صحت عامه، بیش از 30 هزار کارکن صحی جامعه را تربیه نموده و توسط آنان خدمات صحی را به محلات مسکونی، به ویژه به مناطق دور دست کشور توسعه میدهد، تا اتباع کشور از خدمات با کیفیت صحی بهره مند گردند.
در مراسم که به مناسبت روز ملی کارکنان صحی جامعه از سوی وزارت صحت عامه برگزار شد، پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرائت گردید که در قسمتی از آن آمده است:" پروگرام صحی مبتنی بر اشتراک جامعه که از سوی کارکنان صحی رضاکار به پیش برده می شوند، در آن نقش مردم و جامعه متبارز است و رهبری دولت افغانستان آن را قویاً حمایت و تقدیر می کند. کارکنان صحی جامعه در راستای کاهش مرگ و میر مادران و اطفال و بلند بردن عرضه خدمات صحی نقش ارزنده دارد."
در این مراسم دوکتور فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه از کارکرد های کارکنان صحی جامعه قدر دانی نموده گفت: " کارکنان صحی جامعه رضاکارانی اند که منحیث یک عنصر مهم پروگرام صحی مبتنی بر اشتراک جامعه، خدمات صحی ابتدایی را از طریق پوسته های صحی که اولین قدمه مجموعه خدمات اساسی صحی به شمار میرود، در قرا و قصبات دور دست کشور عرضه میدارند. این خدمات در کاهش میزان مرگ و میر اطفال و مادران، نقش ارزنده را ایفا نموده است".
دوکتور پیکان  کارکنان صحی جامعه را پل ارتباطی میان جامعه و سکتور صحت دانسته میگوید که، کارکنان صحی جامعه، بگونه مشخص وظایفی را در راستای ارایه تعلیمات صحی، کمک های اولیه، تداوی امراض معمول، تقویه سیستم رجعت دهی، تعقیب سیستم تداوی توبرکلوز، عرضه خدمات تنظیم خانواده و تطبیق کمپاین های ملی واکسیناسیون انجام میدهند.
در مراسم امروزی شماری از این کارکنان صحی با تفویض تقدیر نامه ها مورد ستایش قرار گرفتند و از آنان خواسته شد تا با دوام وظایف با ارزش خویش در کاهش مشکلات صحی کشور شان سهیم شوند و سیستم صحی کشور را بیشتر نیرومند سازند.ختم/ مومنه

مشاهده در منبع اصلی