اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

طالبان بیست و دو هزار متعلم را در جوزجان از آموزش محروم کرده اند

شبرغان باختر  13 قوس
طالبان مسلح شصت و سه مکتب را در دو ولسوالی جوزجان مسدود کرده اند.
عبدالحی یشین رئیس معارف جوز جان به آژانس باختر گفت، که در حال حاضر بیست ویک مکتب در ولسوالی قوشتپه و چهل ودو مکتب در ولسوالی درز آب از سوی طالبان بسته شده است و بیش از بیست و دو هزار متعلم در این  ولسوالی ها از نعمت آموزش محروم شده اند.
لطف الله عزیزی والی جوزجان با تایئد این خبر میگوید.که طالبان مسلح مانع فراگیری درس و تعلیم متعلمان در ولسوالی های آن ولایت میشوند . اما حکموت برای باز گشایی این مکاتب تلاش دارد وبه زودی عملیات تصفیوی در این ولسوالی ها راه اندازی خواهد شد.
گفته میشود درسطح ولایت جوزجان بیش از چهار صد مکتب موجود است که در آن ها بیش از دوصد هزار متعلم پسر و دختر مصروف فراگیری دروس شان هستند . لیلما

مشاهده در منبع اصلی