اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

بیش از دوهزار و ۵۰۰ تن ایدز دارند

مشاهده در منبع اصلی