اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 23 قوس , 1396

بیش از دوهزار و ۵۰۰ تن ایدز دارند

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی