اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 سرطان , 1398

اکنون: جلسه انتقال قوای سرحدی در حال برگزاری است

برنامه انتقال قوای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع در جلسه رسمی که همین اکنون در حال برگزاری است در حال انجام می باشد.

در این جلسه رییس جمهور، سرپرست وزارت داخله، سرپرست وزارت دفاع، رییس مجلس نمایندگان، رییس مجلس سنا، رییس امنیت ملی و تعدادی از سران نظامی هردو وزارت داخله و دفاع و فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان اشتراک دارند.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی