اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

کنفرانس مبارزه علیه خشونت دربرابر زنان درولایت پروان برگزارشد

چاریکار/ باختر/ 8/ قوس
کنفرانس تحت عنوان مبارزه علیه خشونت دربرابر زنان امروز درولایت پروان برگزارشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، این کنفرانس ازسوی دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر با اشتراک هیات رهبری ولایت پروان هیئت کمیسیون حقوق بشر و شماری از زنان و مردان کارمند ادارات مربوط دراداره محلی پروان برگزارشد.
نخست محمد ایوب اصیل معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان برفعالیت های این کمیسیون تمرکزکرد وگفت ، درده ماه گذشته سه هزار و هفتصد وهفتادو هشت قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده است که به پنجاه درصد آن رسیدگی صورت گرفته است.
سپس محمد عاصم عاصم والی پروان صحبت کرد وگفت ، اداره محلی پروان همواره برای بهبود وضعیت زنان تلاش نموده است که حضور ده هزار زن و دختر دربرنامه های حرفوی ، موجودیت سه هزار زن در نهادهای تحصیلات عالی وحضور دوهزار زن و دختر درادارات دولتی نشان میدهد که کارهای مثمر و مطلوب انجام شده است.
بانو حسیبا عفت عضو شورای ولایتی پروان از افزاش آمار خشونت دربرابر زنان یاد آور شد و گفت با آنکه فعالیت هایی از سوی اداره محلی پروان درقبال زنان انجام شده است ، اما خشونت ها نسبت به گذشته افزایش یافته است و بیکاری ، عدم آگاهی ازحقوق زنان وبی توجهی نهادهای ذیربط از عوامل مهم افزایش آن میباشد.
دراین کنفرانس نمایندگان کارو اموراجتماعی ،ارشاد ، حج واوقاف و بخش جامعه مدنی پروان از کارکردهای ادارات شان گزارش دادند وتعهد نمودند که درخصوص مبارزه علیه خشونت دربرابر زنان همکاری بیشتر نمایند.ختم/ خالقیار .

مشاهده در منبع اصلی