اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

فی انس طلا 1295 دالر عرضه میگردد

کابل 8 قوس باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1295 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز  8 قوس به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 2850افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2800افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2880 افغانی، عربی
790 مبلغ 2400 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2350، ایرانی 705 مبلغ 2200افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1900افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/نالان‏

مشاهده در منبع اصلی