اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

آبیاری ده هزار هکتار زمین در سرپل مساعد شد

سرپل  -باختر-8  قوس
پنج حلقه چاه در سرپل مورد بهره برداری قرارگرفت .
این چاه ها از طریق برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت  آبیاری ومالداری در ولسوالی های سانچارک ،سوزمه قلعه وگوسفندی ولایت سرپل حفرشده است  وبا واتر پمپ دستگاه های برق سولری تجهیز شده است.
کنشکا حمیدی مسوول برنامه ملی باغداری و مالداری آن اداره به آژانس باختر گفت ،که حفر این چاه ها بیش از سه میلیون افغانی هزینه برداشت و سی درصد آن از سوی باغداران و بقیه از بودجه انکشافی وزارت  زراعت آبیاری و مالداری پرداخته شده است .
حمیدی علاوه کرد که هر یک از این چاه ها قابلیت آبیاری  حدود دو هکتار زمین را دارا میباشد . لیلما

مشاهده در منبع اصلی