اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

برداشت: رولا غنی با آيه های قرآن تجارت می كند

خيلي مسخره است كسي كه خودش به قران باور ندارد، ديگران را بر تبعيت از آن دعوت مي كند. رولا غنی كه خود مسيحی است چطور مي تواند مبلغ قران شود. يعني در حكومت غني هر كاري ممكن است.
در حقیقت این يك مافيای اشرف غنی است و مافياي خاموش و خطرناك تر از او رولا غني كه با شركت عمر الخطيب غارت را شروع كرده است.احسانی

مشاهده در منبع اصلی