اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

بازداشت فرمانده ارشد طالبان در تخار

مشاهده در منبع اصلی