اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

فراخوان جرگه، راهی برای قدرت طلبی کرزی

فراخوان حامد کرزی برای برگزاری مجلس بزرگان مشورتی واکنش برانگیز شده است. عبدالله رییس اجرایی می گوید که سیاست گران نباید برای مطرح شدن شان سرنگونی حکومت و یا ایجاد حکومت موقت و نیز برگزاری لوی جرگه را مطرح بسازند. هرچند عبدالله عبدالله از کسی نام نمی برد اما می گوید کسانی که مجلس بزرگان می خواهند باید حوصله چند روز دوری از قدرت را داشته باشند. اما آیا به برگزاری مجلس بزرگان مشورتی در وضعیت کنونی نیازی هست؟

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، مولانا فرید آگاه مسایل سیاسی در برنامه «فراخبر» در خصوص اهداف کرزی از وقایع این روزها گفت: کرزی در انتخابات 2014 طوری انتخابات را سازمان دهی و مهندسی کرد که انتخابات هیچ برنده ای نداشته باشد و فکر کرد که داکتر عبدالله و رییس جمهور موجود زمانی که به نهایت انتخابات برسند باهم روی مسایل برد و باخت درگیری می کنند و انتخابات به چالش جدی کشانده می شود و همین است که مردم افغانستان رجوع می کنند که به کرزی که بودن شما از همه کس بهتر است. آقای کرزی که خودش به مجلس بزرگان دعوت می کند از جمله کسانی است که ناقض فیصله مجلس بزرگان است. مجلس بزرگان اخیر را به ریاست سبقت الله مجددی مردم افغانستان شاهد هستند. آقای کرزی برگزار کرد. میلیون ها میلیون پول مردم غریب افغانستان را از بودجه ملی به مصرف رسانید اما در نهایت چیزی را که مجلس بزرگان فیصله کرد نفع کرزی نبود به خاطر معامله کردن با آمریکا که در قدرت بماند فیصله جرگه را نپذیرفت.

وی، در خصوص اقداماتی که کرزی در مورد تشکیل مجلس بزرگان کرده است می گوید: شاهد بودیم که کرزی در این روزها سفرهایی به کشورهای منطقه داشت. مخصوصا به کشورهایی سفر داشت که با آمریکا در منطقه رقابت دارند و می خواهند که گلیم آمریکا از افغانستان جمع شود و دیگر همکاری بین افغانستان وکشورهای ناتو وجود نداشته باشد. دیدیم که به کشورهای منطقه سفر کرد و شاید به خاطر خشنودی آنها و پر کردن جیبش اقدام کرده است. این افراد تحمل دوری چند روزی را از قدرت ندارند. به هرشکلی می خواهند مجلس بزرگانی تشکیل شود و با آن مجلس صدایی بیرون کند تا این صدا بگوید کرزی فقط تو می توانی رهبری افغانستان را به پیش ببری همانطور که در گذشته رییس آن بوده ای وگرنه این مجلس بزرگانی که کرزی فراخوان داده است توجیه دیگری ندارد.

فرید معتقد است هدف کرزی از تشکیل مجلس بزرگان حل مشکلات افغانستان نیست و افزود: در زمان کرزی چندین مجلس بزرگان به نام حل مشکلات افغانستان دایر شد اما آیا این مجلس ها هیچ مشکلی از افغانستان حل کرد که امروز این مجلس بزرگان بتواند معجزه بیافریند و مشکل را در افغانستان حل بسازد؟ از نظر من دل کرزی هیچ وقت برای افغانستان نمی سوزد. اگر دل کرزی و تیمش برای افغانستان می سوخت از جنایاتی که در این کشور صورت گرفته بود یک بار صدای خود را بلند می کردند. مشاور امنیت ملی نباید دنباله رو کرزی باشد. امروز آنها در کتاب خود می نویسند که در انتخابات این جنایات صورت گرفته است. افغانستان انتخابات وحشتناکی داشت، رییس امنیت پیشین اظهاراتی درمورد انتخابات می کنند رییس دفتر کرزی، از ملت عذر می خواهد که من جنایت را نمی توانم برملا بسازم. پس آیا اگر اینها دلشان می سوخت چنین حکومتی به میان نمی آمد. این حکومت را آنها سازمانی دهی کرده اند، این تقلب را آنها سازمان دهی کرده اند، آنها بوده اند که یک حکومت ضعیف غیر برآمده از انتخابات را بر مردم تحمیل کرده اند و امروز که رییس جمهور حرف شنوی از کرزی ندارد و خواست هایی را که کرزی دارد عملی نمی سازد بنابراین می رود به دنبال مجلس بزرگان عنعنی که معلوم نیست کسانی که به آن دعوت می کند چه کسانی هستند و چقدر از اوضاع افغانستان باخبر هستند، از اوضاع دنیا چقدر باخبر هستند، از پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا چقدر می دانند. کرزی می خواهد در این جرگه چند نفر بله قربان گوی خود را دعوت کند تا اینها بگویند که بله حرف های کرزی کاملا درست است. وگرنه این مجلس بزرگان چه به درد افغانستان بخورد درحالیکه تابحال هیچ کدام از مشکلات افغانستان را حل نکرده است.

این آگاه سیاسی، کوتاهی رهبران حکومت وحدت ملی را باعث بوجود آمدن این اوضاع می داند و می گوید: رهبران حکومت وحدت ملی هم تابحال به هیچ کدام از وعده های خود که به مردم داده اند عمل نکرده اند. اگر اینها جرات می کردند و اصلاحاتیرا که در تعهدنامه برای انتخابات آمده بود به مجرد تشکیل حکومت وحدت ملی، در کمیسیون انتخابات می آوردند و همچنان اینها وظیفه می دادند یک جمعی از روشنفکران افغانستان را به برای پیش نویس تعدیل قانون اساسی افغانستان انتخاب می کردند و بعد مجلس بزرگان را دایر می کردند تا توافقنامه عملی می شد امروز برای کسانی که به خاطر به بحران بردن قضیه افغانستان هستند بهانه ای باقی نمی ماند. این ملامتی جدی آنها است. اما آنها یک راه خلاف قانون را رفتند حالا ما هم بیاییم به یک کار خلاف قانون آیا می توانیم به کار حکومت یک جهت مستقیم دهیم و به استقامتی رویم که منافع مردم افغانستان باشد هیچ وقت ما از یک کار غیر قانونی به یک هدف قانونی نمی رسیم که کرزی از آن توقع دارد.

وی تشکیل مجلس بزرگان را از وظایف و در صلاحتی حکومت می داند نه دیگران و افزود: زمانی که کرزی در قدرت بود مجلس بزرگان را توجیه قدرتمندانه می کرد. تمام دارایی افغانستان را حیف و میل می کرد. بدون اینکه دستاوردی داشته باشد و بعد هم نتیجه آن را قبول نمی کرد. حالا آقای کرزی بداند که یک حکومتی در اثر خیانت همکاران کرزی بر اثر تقلب سازمان یافته و همچنین در اثر مهندسی انتخابات که برنده ای نداشته باشد و به چالش برود تا بقای آقای کرزی در کرسی تضمین شود این کار را می کردند اما فعلا تشکیل مجلس بزرگان از صلاحیت حکومت است.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی