اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 11 جوزا , 1399

ایجاد نخستین باشگاه «یوگا» برای زنان در کشور

این باشگاه را زنی ایجاد کرده‌است که خودش از ۷ سال بدین‌سو به‌گونۀ حرفه‌یی «یوگا» تمرین می‌کند.

مشاهده در منبع اصلی