اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 30 سرطان , 1398

ایجاد نخستین باشگاه «یوگا» برای زنان در کشور

این باشگاه را زنی ایجاد کرده‌است که خودش از ۷ سال بدین‌سو به‌گونۀ حرفه‌یی «یوگا» تمرین می‌کند.

مشاهده در منبع اصلی