اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

منظوری ۱۰ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، قرارداد ۱۰ پروژه  به ارزش ۱.۳ میلیارد افغانی  منظور گردید.
قرارداد های منظور شده قرار ذیل اند:

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد پیشنهادی وزارت صحت عامه را مبنی بر تدارک ۱۲۱ عراده وسایط امبولانس رد کرده و تاکید نمود تا در حصۀ قرارداد دولت به دولت با کشور ازبکستان تجدید نظر صورت گیرد و در صورتیکه شرکت ها وارد عمل می شوند باید به گونه رقابتی باشد.
همچنان، قرارداد پیشنهادی تدارک ۲۲ عراده وسایط موتر کرولای مورد نیاز شاروالی کابل جهت بررسی بیشتر اعاده و همچنان پیشنهاد وزارت صحت برای منظوری اضافه‌کاری شفاخانۀ ۳۵۰ بستر ولایت کندهار جهت مداقه وزارت مالیه و اقتصاد در روشنایی رهنمود بودجه، به آن دو وزارت محول گردید.
وزارت انکشاف دهات در زمینه از سرمایه‌گذاری شرکت قراردادی جهت تولید پایپ های مورد ضرورت نیز خبر داده و از تحقق هدایت کمیسیون که در پروژه متذکره حتی الامکان از تولیدات داخلی استفاده بعمل آید، نیز اطمینان داد.
در این جلسه، رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی به شمول کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه با فساد،سیگار و سیستیکای حمایت قاطع حضور داشتند.

مشاهده در منبع اصلی