اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

45 هزار فرد مسلح غیر مسئول در کابل

مشاهده در منبع اصلی