اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 30 سرطان , 1398

45 هزار فرد مسلح غیر مسئول در کابل

مشاهده در منبع اصلی