اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

تلاش فدراسیون فتبال برای دریافت جواز درجه سوم مربی‌گری

در این برنامۀ آموزشی، به نماینده‌گی از افغانستان محمد یوسف کارگر و طاهر رووفی، دو مقام ارشد فدراسیون فتبال افغانستان اشتراک کرده اند.

مشاهده در منبع اصلی