اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

ویدیو/ اظهارات جنجالی لطیف پدرام علیه کرزی و غنی

اظهارات جنجالی لطیف پدرام در مورد تقلب گسترده در انتخابات قبلی و نقش حکومت کرزی در این تقلب

مشاهده در منبع اصلی