اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 جوزا , 1399

هزار خانه برای خانواده‌های سربازان کشته شدۀ افغان ساخته می‌شوند

به کمک مالی یک سرمایه‌گذار قطری برای خانواده‌های سربازان کشته شده افغان هزار خانه در کابل ساخته می‌شوند که کار آن امروز آغاز گردید.
این خانه‌ها در شهرک مسکونی کابل به‌نام قطر به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر در نزدیکی سیلوی مرکزی اعمار می‌شوند.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی از قطر اظهار سپاس نموده و گفته‌است حکومت افغانستان در این‌جا به خانواده‌های عساکر کشته شده افغان اولویت می‌دهد.
او افزود:
"امروز هم تأکید من بر این است که هر بار که سهم دولت در این پروژه باشد و اولویت به باز مانده‌گان قوای امنیتی و دفاعی ما که از هیچ قربانی دریغ نکرده‌اند، داده خواهد شد."
سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی افغانستان اظهار داشت که با شهزاده شیخ علی بن عبدالله ثانی رئیس شرکت الغرافی قطری در مورد ساختمان این خانه‌ها قرارداد را امضا کرده‌است.
او تعهد نمود که در ماه‌های آینده چندین پروژه شبیه دیگر را به امضا خواهد رساند.

مشاهده در منبع اصلی