اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 اسد , 1398

عبدالله: عدم مشارکت سیاسی زنان روی اوضاع کلی کشور تاثیرات منفی دارد

مشاهده در منبع اصلی