اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

عبدالله: عدم مشارکت سیاسی زنان روی اوضاع کلی کشور تاثیرات منفی دارد

مشاهده در منبع اصلی