اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

انگلیس خواستار گسترش مسیحیت در افغانستان

طی یک اشتباه از طرف سفارت انگلیس یکی از اهداف شوم این کشور در افغانستان افشا شده و خبرساز شد. اخیراً مکتوبی از سفارت انگلیس…

مشاهده در منبع اصلی