مطالب مرتبط:

خبر تعلیق وظیفه والی پکتیکا رد شد

اداره مستقل ارگان‌های محلی تعلیق وظیفه الیاس وحدت؛ والی پکتیکا را رد کرد.

مطالب اخیر