اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 1 حوت , 1398

خبر تعلیق وظیفه والی پکتیکا رد شد

اداره مستقل ارگان‌های محلی تعلیق وظیفه الیاس وحدت؛ والی پکتیکا را رد کرد.

مشاهده در منبع اصلی