اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 20 سرطان , 1399

دادستان ديوان بين المللي و جنايات جنگي در افغانستان

خانم بنسودا دادستان دیوان کیفری بین المللی درخواست کرده تا دیوان بین المللی کیفری این صلاحیت و اختیار را به وی واگذار نماید تا بتواند کلیه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را که از اول ماه می 2003 به اینسو در افغانستان صورت گرفته شده، مورد بررسی قرار دهد.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان با انتشار بیانیه ای ضمن استقبال از تصمیم دادستان دیوان، صدور رسیدگی به جنایت جنگی در افغانستان را پیام روشنی به عاملان این جنایت ها دانسته و ازحکومت افغانستان خواسته شرایط را برای آغاز تحقیقات و شناسایی جنایتکاران جنگی مهیا نماید.

در همین حال سخنگوی ریاست جمهوری ضمن استقبال از تصمیم دادستان دیوان کیفری بین المللی، به صراحت از دیوان درخواست کرده تا پیگیر جنایات گلبدین حکمتیار و طالبان در افغانستان شود. وی گفت که جنایت های زیادی از سوی حکمتیار و حامیان وی صورت گرفته و اسناد کافی در این زمینه وجود دارد.

همچنین سخنگوی رییس جمهور عنوان داشته کسانی که مسجدها، مکتب ها، مکان های عمومی، افراد غیر نظامی را هدف قرار می دهند باید مصداق تحقیقات دیوان کیفری بین المللی قرار بگیرند. در صورت ورود دیوان به موضوع جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان، اقدامات و عملکرد نیروهای خارجی همچون هدف قرار دادن بیمارستان پزشکان بدون مرز در قندوز توسط آمریکایی ها و نیروهای دولتی نیز می تواند در دستور کار دادستان دیوان قرار بگیرد.

دولت افغانستان در سال 2003 به عضویت دادگاه بین المللی کیفری درآمده و بر اساس مقرارات این دیوان و دیگر کنوانسیون های مرتبطه، حق ندارد عاملان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل کشی را عفو نماید.

کد (4)

مشاهده در منبع اصلی