اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

عکس های خبری روز 7 قوس 96

برگزاری جلسه شورای حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری ریاست اشرف غنی در ارگدیدار شماری از بزرگان هلمند با رییس جمهوربرگزاری جلسه شورای وزیران زیر نظر داکتر عبداللهدیدار سرپرست سفارت چین در کابل با معاون دوم رییس جمهورگفتگوی سفیر اتحادیه اروپا با وزیر خارجه پیرامون گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتیبرگزاری نشست ایتلاف نظامی اسلامی با حضور وزیر دفاع کشور در ریاضنشست خبری مشترک وزیر صحت عامه کشور با سازمان صحی جهانمعاون رییس اجرایی از ایران به کابل بازگشتملاقات سفیر اتحادیه اروپا با رییس شورای صلحمعاون اول وزیر داخله از آکادمی و تعمیر شفاخانه پولیس بازدید کردکمک نقدی جاپان به کشور برای واکسیناسیون کودکان و توسعه مناطق مرزی افغان-تاجیککد(14)

مشاهده در منبع اصلی