اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 9 جوزا , 1399

رییس امور زنان: خشونت علیه زنان در بغلان روبه افزایش است

بغلان باختر 7 قوس
پیکار آگاهی دهی محو خشونت علیه زنان امروز دربغلان راه اندازی شد.
خدیجه یقین رییس امور زنان بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت که هدف از راه اندازی این پیکارتاکید برای محو خشونت علیه زنان جلب وهمکاری ولسوالان، علمای کرام ومتنفذان محلی در راستای حمایت از زنان وتنویر اذهان عامه پیرامون رعایت حقوق حقه زنان در چوکات دین مقدس اسلام می باشد.
وی اضافه کردکه ریاست امور زنان بغلان درهمه ولسوالی های آن نمایندگی های فعال دارد که همیشه از وضعیت زنان به مرکز گزارش می دهندودرحل برخی از مشکلات زنان خواستار مشوره می شوند.
خدیجه یقین گفت ولسوالان ولایت بغلان تعهد سپرده اند که عاملان خشونت علیه زنان راموردپیگرد قانونی قرار می دهند.
رییس امور زنان بغلان آمار دقیق خشونت علیه زنان را درسال روان به یکصدونودو پنج مورد شامل قتل،لت وکوب،تجاوز جنسی وطلاق وانمود ساخت واضافه کرد خشونت در برابر زنان در مقایسه به سالهای گذشته روبه افزایش است. قایم

مشاهده در منبع اصلی