اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

اطلاعيه جدید طالبان عليه داعش

مشاهده در منبع اصلی