اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 30 سرطان , 1398

اطلاعيه جدید طالبان عليه داعش

مشاهده در منبع اصلی