اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

انگلیس در اندیشه گسترش عیسویت در افغانستان

آریانانیوز: بنابر شواهدات موجود، انگلیس به دنبال تبلیغ و گسترش دین عیسوی در افغانستان است.

مشاهده در منبع اصلی