اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 حوت , 1398

انگلیس در اندیشه گسترش عیسویت در افغانستان

آریانانیوز: بنابر شواهدات موجود، انگلیس به دنبال تبلیغ و گسترش دین عیسوی در افغانستان است.

مشاهده در منبع اصلی