اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

سه مقام بلندرتبه دولت زمینه بحران را ایجاد می کنند

نه اظهارات اخیر محقق در ایران نه دست و پابوسی کرزی در روسیه و نه هم طالب پروری، داعش سازی و پشتونیزم استانکزی و اتمر و احمدزی به نفع افغانستان است. اگر واقع بینانه به قضایا بنگریم این استانکزی و اتمر و احمدزی هستند که زمینه مداخله، بحران و فروپاشی را مساعد می کنند.

همایون و ظاهر قدیر دو معاون اول مجلس نمایندگان، جنرال دوستم معاون اول ریس جمهور، هر سه مقام بلند رتبه دولت، استانکزی و اتمر و احمدزی را متهم به طالب پروری و داعش سازی می کنند. گذشته از آن حملات مستقیم و سازمان یافته به آدرس ملت هزاره و شیعه بیشتر از پیش شدت یافته به احتمال زیاد که این حملات از پاکستان طراحی می شود ولی متهم های داخلی اطرافیان غنی احمدزی هستند.

از یک نگاه و با توجه با زدوبندهای قومی محمد محقق برای دفاع از مردم هزاره و شیعه، برای خودش توجیهات لازمی دارد که دست به حمایت بیرونی بزند چون نمی تواند نظاره گر کشته شدن هر روز هزاره و شیعه باشد. چهره های سنتی و جدید جامعه هزاره در برابر بی عدالتی و کشتار موجود بارها اعتراضات مدنی کردند ولی دیدیم که نتیجه مطلوب نگرفتند.

در اخیر غنی احمدزی و اطرافیان اش می خواهند افغانستان را به جهنم 1992 برگردانند و اگر کمی بیشتر خیره شویم و وضعیت اینگونه ادامه پیدا کند برنده نهایی بازی پاکستان، ایران و سعودی ها و… خواهند بود نه مردم افغانستان.

فرید‎‏

مشاهده در منبع اصلی