اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 حوت , 1398

ولسوال خاشرود نیمروز به شهادت رسید

زرنج 6 قوس باختر
ولسوال خاشرود ولایت نیمروز دیروز از سوی افراد مسلح به شهادت رسید.
محمد حسین هاشمی مسوول مطبوعات قومندانی امنیه نیمروز به آژانس باختر گفت که هاشم نورزی زمانی از سوی افراد مسلح ناشناس توسط فیر مرمی به شهادت رسید که میخواست با محافظانش از ولسوالی خاشرود به مربوطات آن ولسوالی برود.
در این رویداد به محافظان وی آسیب نرسیده است.  احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی