اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 20 سرطان , 1399

با 700 خانواده بیجاشده مساعدت نقدی و غیر نقدی صورت گرفت

کابل/باختر/6 قوس
ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت میدان وردک به همکاری کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان  برای 700 خانواده که از بخش های نا امن ولایت ننگرهار به مرکز آن  ولایت بیجاشده اند، مساعدت بشردوستانه توزیع نمود .
حفیظ احمد میاخیل مشاور امور رسانه  ای وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به خبرنگار آژانس باختر گفت ، برای هر یک از این خانواده ها مساعدت نقدی به مبلغ 200 دالر امریکایی و مساعدت غیر نقدی چون 4 تخته کمپل و یک سیت لباس زمستانی کمک صورت گرفت . نازیلا عزیزی

مشاهده در منبع اصلی