اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

از آغاز ثبت و راجستر مهاجرین تاکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان ثبت گردیده است

کابل/باختر/6 قوس
روند ثبت و راجستر مهاجرین افغان در کشور پاکستان از تاریخ 25 اسد شروع و الی اواخر ماه عقرب سال روان، حدود 414 هزار و 576 نفر دراین روند ثبت و راجستر گردیده اند.
حفیظ احمد میاخیل مشاور امور رسانه  ای وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به خبرنگار آژانس باختر گفت ، این پروسه که منظور ثبت و راجستریشن افغانهای فاقد مدرک در پاکستان راه اندازی گردیده است، تا 26 ماه عقرب، 94 هزار و 810 خانواده را که 167 هزار و 419 مرد، 145 هزار و 703 زن و 101 هزار و 454 کودک شامل آنست، ثبت و راجستر نموده است.
ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک در بیست و هشتمین نشست سه جانبه دولت افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) که به تاریخ 27 دلو سال گذشته هجری شمسی در اسلام آباد پاکستان دایر گردیده بود، بحث و میان دولت افغانستان و پاکستان توافق شد.
همچنان تیم کاری ثبت و راجستر مهاجرین افغان، به منظور رسیدگی و سهولت در ثبت ور اجستر مهاجرین افغان، هفته گذشته دفتری را در ساحه هزاره تاون شهر کویته ایالت بلوچستان پاکستان گشایش داده و کمیته اجراییه ثبت وراجستر از بعضی ساحات دیگر ثبت وراجستر دیدن و مشکلات مهاجرین را بررسی نمود. نازیلا عزیزی

مشاهده در منبع اصلی