مطالب مرتبط:

نرخ ارزهای خارجی در کابل، سه شنبه 7 قوس 96

68.93 یک دالر 17.20 هزار تومان ایرانی 81.80 یک یورو 1062 هزار روپیه هندی 50.60 یک دالر کانادایی 70 یک فرانک سویس...

مطالب اخیر