اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

غنی 10 قرارداد کمیسیون تدارکات را تایید کرد

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست اشرف غنی، 10 قرارداد به ارزش 1 میلیارد و 300 میلیون افغانی منظور شد.

قراردادهای، اعمار تعمیر مرکز تداوی سرطان شفاخانۀ علی آباد دانشگاه طبی کابل، اعمار تعمیر فاکولتۀ اداره و پالیسی عامۀ دانشگاه کابل، اعمار تعمیر دانشکده طب دانشگاه بلخ، اعمار شفاخانه 100 بستر ولایت جوزجان و ساختمان سرک ساحه بوستان کابل در ناحیه 17 شهر کابل از جمله قراردادهای منظور شده است.

گفتنی است که علاوه بر این قراردادها، کمیسیون تدارکات ملی تمدید زمانی پروژۀ اعمار شبکۀ آبرسانی شهر چاریکار ولایت پروان را نیز منظور کرد.

از سوی دیگر، کمیسیون تدارکات ملی قرارداد پیشنهادی وزارت صحت عامه مبنی بر تدارک ۱۲۱ عراده وسایط امبولانس را رد کرد و تصریح کرد تا در حصۀ قرارداد دولت به دولت با کشور ازبکستان تجدید نظر صورت گیرد.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی