اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 جوزا , 1399

کمک 9.1 میلیون دالری جاپان به وزارت احیاوانکشاف

جاپان برای توسعه مرز افغانستان_تاجیکستان وارد عمل شد
کمک 9.1 میلیون دالری جاپان برای توسعه‌ مناطق مرزی افغان_تاجیک

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان(afghanpaper)، طبق خبرنامه وزارت احیا و انکشاف دهات روز دوشنبه 6 قوس 96 سفیر جاپان در یک برنامه‌ رسمی در سفارت آن کشور در کابل، با حضور مقام‌های افغان و سفیر تاجیکستان اعلام کرد که برای توسعه‌ زندگی در مرز مشترک افغانستان_تاجیکستان، 9.1 میلیون دالر و برای محو فلج کودکان و جلوگیری از شیوع دیگر امراض در افغانستان، 8.6 میلیون دالر به بخش صحت کمک می‌کند.

وزارت احیا و انکشاف دهات و وزارت صحت باید نتیجه این پول هایی که به این وزارت سرازیر می شود را بطور مستند اعلام و اعلان کند و فقط به بهره برداری و یا تهداب گذاری اکتفا نکند.کد(10)

مشاهده در منبع اصلی