اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 سرطان , 1398

وقوع حمله انتحاری در مرکز لوگر

مشاهده در منبع اصلی