اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

رژیم تبعیض در حال افول

رژیم حاکم به رهبری داکتر غنی که طی سه سال حاکمیت اش جز بازی با فکر مردم افغانستان کار دیگری انجام نداده، امروز در لبه پرتگاه از طرف طیف دیگر از سیاسیون ناکام و ناکارامد افغانستان به رهبری حامد کرزی و به تبانی عده ناراضی از وضع موجود قرار گرفته است.

رژیم حاکم آنقدر به تبعیض و ستم تیمی مبادرت کرد که امروزه مردم و قشر تحصیلکرده افغانستان به کفن کش قدیم محتاج شده اند. راهکار سنتی (لوی جرگه) هرچند به هیچ وجهه نمی تواند حلال مشکلات جامعه ما باشد ولی اگر بتواند ما را از شر این تبعیض قومی و آپارتاید تیمی برهاند، امر مقدس و مبارکی است.

در روزهای نزدیک اجماع بزرگی از سیاسیون صاحب نفوذ و نام افغانستان در قندهار کنار هم می آیند تا راه عبور از ساختار نامقبول و غیر قانونی موجود را پیدا کنند. هرچند رهبران حکومت وحدت ملی به حمایت همه جانبه آمریکا دل خوش کرده اند ولی سطح نارضایتی مردم از رژیم فعلی در حدی است که اگر اندکی به دمکراسی و کرامت انسانی آمریکایی ها باور داشته باشند از حمایت این رژیم فاسد و منفور دست بر می دارند.

صالحی

مشاهده در منبع اصلی