اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

اوضاع سياسى كشور در حال دگرگونى است

اوضاع سياسى كشور به شدت در حال دگرگونى است. من به رويكرد نسل بالا و نسل پايين كارى زيادى ندارم. من و هم نسلانم كه مربوط نسل ميانه هستيم بايد وظيفه خود را بشناسيم و در راستاى منافع ملى و ثبات ملى مسووليت خود را انجام دهيم.

چهره هاى برجسته و نخبه نسل نو نبايد منتظر هر نوع موج سياسى باشد بل لازم است تا در شكل دهى آينده نزديك در كشور دست به كار شوند.
زمان آن است كه چهره هاى درشت و تاثيرگذار نسل نو با هر ديد و مفكوره اى كه اند دور يك ميز نشسته و براى حفظ نظم و ثبات ملى بحث و تبادل نظر نمايند.

باهر

مشاهده در منبع اصلی