اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 دلو , 1398

با برخی خانواده‌های بیجا شده در کنر مواد خوراکی کمک شد

امروز به شمار از خانواده‌های بیجا شده در ولسوالی سوکی کنر، مواد خوراکی کمک شد.
غلام علی ثبات رئیس ادارۀ مبارزه با حوادث طبیعی کنر به رادیو آزادی گفت، این خانواده‌های که شمار شان به ۱۱۲ می‌رسد، به‌خاطر ناامنی از منطقه چهار اطراف دیوه‌گل به ولسوالی سوکی بیجا شده‌اند.
به گفته آقای ثبات در جمع مواد خوارکی آرد روغن، دال، لوبیا، چای و بوره شامل می‌باشند.

مشاهده در منبع اصلی