اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

عذرخواهی نیکلسون از تلفات غیر نظامیان درکندوز

مشاهده در منبع اصلی