اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

عذرخواهی نیکلسون از تلفات غیر نظامیان درکندوز

مشاهده در منبع اصلی