اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 31 سرطان , 1398

کمک 17.7 میلیون دالری جاپان به افغانستان

مشاهده در منبع اصلی