اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 جوزا , 1399

کمک 17.7 میلیون دالری جاپان به افغانستان

مشاهده در منبع اصلی