اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 6 حوت , 1398

کمک ۹.۱ میلیون دالری جاپان برای توسعه‌ی مناطق مرزی افغانستان-تاجیکستان

اطلاعات روز: چاپان اعلام کرده است که برای توسعه‌ی زندگی در مرز مشترک افغانستان-تاجیکستان، ۹.۱ میلیون دالر و برای محو فلج کودکان و جلوگیری از شیوع دیگر امراض در افغانستان، ۸.۶ میلیون دالر کمک می‌کند.
سفیر جاپان در کابل، امروز (دوشنبه، ششم قوس) این موضوع را در یک برنامه‌ی رسمی در سفارت آن کشور در کابل اعلام کرد.
توافق‌نامه‌های اهدای این کمک‌ها، میان میتسوجی سوزوکا سفیر جاپان در کابل، تاکاشی و اتانابی نماینده‌ها ارشد اداره همکاری‌های جاپان، ادل خدر، نماینده‌ی اداره یونیسف و جوسیلن میسن رییس عمومی پروگرام انکشافی ملل متحد در افغانستان امضا شد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می‌گوید که کمک‌های جاپان برای توسعه‌ی مناطق مرزی افغانستان با تاجیکستان، از طریق برنامه‌ی «لیتاکا»ی این وزارت به‌مصرف می‌رسد. این وزارت می‌افزاید که قرار است ۹.۱ میلیون دالر کمک جدید جاپان در مرحله‌ی دوم این برنامه برای توسعه‌ی مناطق مرزی افغانستان و تاجیکستان به‌صرف برسد تا زند‌گی ۱.۸ میلیون روستایی را در مناطق مرزی دو کشور رونق ببخشد و آنان را خودکفا سازد.
به گفته‌ی این وزارت، ۸.۶ میلیون کمک دیگر، به‌منظور خرید واکسین پیش‌گیری از وقوع فلج برای ۱۰.۳ میلیون کودک به مصرف خواهد رسید. هم‌چنان با این کمک، برای ۲.۵ میلیون بانو در دوره‌ی بارداری، خدمات مصون ارائه می‌شود.
وزارت انکشاف دهات در خبرنامه‌یی می‌گوید که با این کمک‌ها، مرحله‌ی دوم «لیتاکا»، تطبیق خواهد شد. هدف مرحله دوم پروژه‌ی رشد معیشت در ساحات مرزی افغانستان – تاجیکستان، بلندبردن سطح زند‌گی مردم در شش والسوالی (شهربزرگِ بدخشان، ینگی قلعه، دشت قلعه و چاه آبِ تخار، امام‌صاحبِ کندز و ولسوالی خلم ولایت بلخ) است.
مختار غفارزوی، رییس انستیتوت انکشاف دهات گفته است که حمایت‌‌های مالی جاپان در مرحله‌ی اول پروژه رشد معیشت در ساحات مرزی افغانستان ــ تاجیکستان (لیتاکا) باعث اعمار و تجهیز هفت مرکز تسهیلات تجارت محلی شده، به ۷۱۶ تن از باشند‌گان محل، مهارت‌های جدید تجارتی آموزش داده شده که در نتیجه برای ۵۰۰ تن از روستاییان کار مداوم ایجاد شده است.

مشاهده در منبع اصلی