اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

فراهم سازی آب یرای سه هزار خانواده در جوزجان

شبرغان  باختر  6 قوس
سه هزارو پنجصدخانواده در جوزجان تا دو ماه دیگر از آب آشامیدنی مستفید میشوند.
امین الله ستانکزی مدیرخدمات ریاست احیا وانکشاف دهات ولایت جوزجان به آژانس باختر گفت، به این هدف کار حفر دو حلقه چاه به عمق هفتاد متر در قریه مرغاب شهر شبرغان وقریه جده ولسوالی آقچه دیروز آغاز گردید.
ستانکزی افزود: این پروژه ها با هزینه دونیم میلیون آفغانی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات با ده فیصد سهم مردم پرداخت میشود.
باشندگان محل  باکمبود آب آشامیدنی مواجه اند و آب را در بدل پول گزاف خریداری میکنند.
به گفته وی، دراین چاه ها پمپ های سولری نصب میشود و ذخیره های ده هزار لیتری نیز در آن ساخته میشود .  لیلما

مشاهده در منبع اصلی