اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 جوزا , 1399

تصویب طرح قانون ثبت و نشر دارایی مقام‌های عالی رتبه‌ی دولتی

طرح قانون ثبت و نشر دارایی مقام‌های عالی رتبه‌ی دولتی که توسط رییس‌جمهور غنی نافذ شده است، از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا تصویب گردید.
محمد حسن شریفی بلخابی، رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس هنگام ارائه‌ی این طرح به مجلس گفت که این کمیسیون ۳ بار روی این فرمان نشست مشترک برگزار کرده و بحث‌های زیادی صورت گرفته است.
در ماده ۱۵۴ قانون اساسی کشور آمده است: “دارایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شود”.
از سوی دیگر، در طرح قانون ثبت دارایی مقام‌های عالی رتبه‌ی دولتی، اعضای شورای ملی، ژنرالان، مشاوران و سایر کارمندان عالی رتبه‌ی دولتی نیز مکلف شده‌اند تا دارایی‌های شان را ثبت کنند.
در این حال، عبدالرئوف ابراهیمی، رییس مجلس، فرمان تقنینی ثبت ونشر دارایی مقام‌های عالی رتبه‌ی دولتی را به رای گذاشت که از سوی اکثر نمایندگان تایید شد.
قابل ذکر است که طرح قانون ثبت و نشر دارایی مقام‌های عالی رتبه‌ی دولتی در ۳ فصل و ۱۶ ماده ترتیب شده است.

مشاهده در منبع اصلی