اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

سقوط یک پایگاه ارتش بدست طالبان در نیمروز

مشاهده در منبع اصلی